Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc Bộ GTVT nguyên tắc ‘3 không’

Giây Phút “Không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm” là nguyên tắc “3 không” mà Thủ tướng nhắc Bộ GTVT áp dụng trong giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Cuộc làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ GTVT diễn ra ngày 27/4 giúp người đứng đầu Chính phủ lắng nghe tình hình chung của Bộ GTVT, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và đưa ra định hướng về giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho ngành phát triển.

Gợi mở định hướng trong chỉ đạo, điều hành để giải quyết công việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, Bộ GTVT cần quán triệt nguyên tắc “3 không”: Không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý Bộ GTVT phải coi trọng công tác xây dựng Đảng, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Là cơ quan quản lý cơ sở vật chất, nguồn vốn lớn, theo người đứng đầu Chính phủ, Bộ GTVT phải đi đầu về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc Bộ GTVT nguyên tắc ‘3 không’
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, Bộ GTVT cần quán triệt nguyên tắc “3 không”. Ảnh: VGP.

Về công tác quản lý Nhà nước, Thủ tướng nêu rõ phải có chiến lược và chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII và phải rất chú trọng công tác quy hoạch.

Các quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà Bộ GTVT đang xây dựng phải kết nối chặt chẽ với nhau, thành mạng lưới giao thông tổng thể quốc gia. Từ quy hoạch, phải xác định được các dự án trọng tâm, trọng điểm để tập trung nguồn lực thực hiện. Thủ tướng nhấn mạnh “có quy hoạch tốt, có dự án tốt, ắt sẽ có nhà đầu tư tốt”.

Theo ông, Bộ GTVT cần mạnh dạn phân cấp, phân quyền, giao cho địa phương làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với dự án trên địa bàn của mình. Đặc biệt, cá thể hóa trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát để phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhấn mạnh phải làm tốt xây dựng thể chế, Thủ tướng lưu ý “ưu tiên lĩnh vực nào thì phải có cơ chế, chính sách cho lĩnh vực đó để thu hút các nhà đầu tư”. “Nếu nói ưu tiên mà không có cơ chế chính sách thì sẽ không làm được”, người đứng đầu Chính phủ lưu ý Bộ GTVT.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Bộ GTVT nhằm lắng nghe tình hình của Bộ GTVT, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và đưa ra định hướng về giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho ngành phát triển. Ảnh: VGP.

Về vấn đề huy động nguồn lực, Thủ tướng nêu thực tế nguồn lực Nhà nước còn hạn chế, do đó, phải phát huy tính tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh hình thức hợp tác công – tư và một số hình thức đầu tư khác.

Nhấn mạnh việc phát huy mọi nguồn lực hợp pháp, hiệu quả để phát triển, Thủ tướng cho rằng Bộ GTVT phải chủ động đề xuất cơ chế, chính sách cho vấn đề này.

Thủ tướng nhận định chức năng, nhiệm vụ và công việc của ngành GTVT rất nặng nề, khó khăn nên để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, lãnh đạo cần quán triệt tinh thần “nghĩ phải chín, phải kỹ; tư tưởng phải thông; quyết tâm phải cao; nỗ lực phải lớn; hành động phải quyết liệt, hiệu quả; làm có trọng tâm, trọng điểm; làm việc nào thì dứt điểm việc đó”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *