Thanh niên đánh nhau tại khu cách ly, “diễn trò” kêu cứu để được về gần nhà

Giây Phút – Sau khi đánh nhau tại khu cách ly, muốn được về tại bệnh…