Phó chủ tịch HĐND huyện ‘quậy’ chốt kiểm dịch bị bãi nhiệm

Giây Phút – Trước khi bị bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND và đại…

Thanh niên tát nữ cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19 ra đầu thú

Giây Phút – Sau khi hành hung cán bộ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, nam…

Cách hết chức vụ trong Đảng Phó chủ tịch HĐND ‘quậy’ chốt kiểm dịch

Tỉnh ủy Bình Phước quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông…