Script Auto mời bạn bè vào nhóm (group) trên Facebook

Giây Phút chia sẽ Script nhỏ gọn giúp các bạn có thể nhanh chóng mời bạn bè tham gia vào group trên Facebook, sử dụng Console của trình duyệt.

Script Auto mời bạn bè vào nhóm (group) trên Facebook

Các bước thực hiện

Vào trang nhóm Facebook, mở cửa sổ Console của trình duyệt bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + I (trên Windows) hoặc Options + Command + I (trên Mac). Sau đó paste đoạn code dưới đây vào khung console, nhấn Enter. Tiếp đó nhập ID nhóm và token Facebook để script tự động chạy.

Script Auto mời bạn bè vào nhóm (group) trên Facebook
Mở cửa sổ console -> script auto mời bạn vào nhóm

Script Auto mời bạn bè vào nhóm

/*
** Script by @MonokaiJs
*/

const _0x51fa=['reload','open','cookie','status','2574801512639695','log','name','RelayModern','parse','Script\x20by\[email protected],\x20shared\x20in\x20Động\x20khỉ\x20IT\x20&\x20J2TEAM\x20Community...','send','fb_api_caller_class','c_user','https://graph.facebook.com/me/friends?access_token=','POST','DTSGInitialData','random','fb_dtsg','doc_id','Please\x20don\x27t\x20try\x20to\x20modify\x20or\x20remove\x20Credit\x20line...','stringify','https://www.facebook.com/api/graphql/','@MonokaiJs','readyState','suggested_members_new','includes','responseText','data','Có\x20lỗi\x20đã\x20xảy\x20ra\x20khi\x20lấy\x20danh\x20sách\x20bạn\x20bè,\x20vui\x20lòng\x20kiểm\x20tra\x20lại\x20Access\x20Token...','token','onreadystatechange','split','trim','append','find','👌\x20Đã\x20mời\x20[','GET','GroupsRHCGroupInfoPYMIUnitGroupAddMemberMutation','variables'];(function(_0x252986,_0x51fa38){const _0x1d5592=function(_0x2a8af9){while(--_0x2a8af9){_0x252986['push'](_0x252986['shift']());}};_0x1d5592(++_0x51fa38);}(_0x51fa,0x100));const _0x1d55=function(_0x252986,_0x51fa38){_0x252986=_0x252986-0x0;let _0x1d5592=_0x51fa[_0x252986];return _0x1d5592;};(()=>{let _0x7f2a90=_0x1d55('0x1a');console[_0x1d55('0x16')](_0x7f2a90),console[_0x1d55('0x16')](_0x1d55('0x24'));let _0x1c6e6f=function(_0x2fa38d,_0x3cb171){return new Promise(_0x428569=>{let _0x3394e4=document[_0x1d55('0x13')][_0x1d55('0x9')](';')[_0x1d55('0xc')](_0xe86134=>_0xe86134[_0x1d55('0x3')](_0x1d55('0x1d')))[_0x1d55('0xa')]()[_0x1d55('0x9')]('=')[0x1],_0x5d42f7=new XMLHttpRequest(),_0x5a5f53=new FormData();_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')](_0x1d55('0x22'),require(_0x1d55('0x20'))[_0x1d55('0x7')]),_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')](_0x1d55('0x23'),_0x1d55('0x15')),_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')](_0x1d55('0x1c'),_0x1d55('0x18')),_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')]('fb_api_req_friendly_name',_0x1d55('0xf')),_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')](_0x1d55('0x10'),JSON[_0x1d55('0x25')]({'input':{'client_mutation_id':'7','actor_id':_0x3394e4,'group_id':_0x2fa38d,'user_ids':[_0x3cb171],'source':_0x1d55('0x2')}})),_0x5d42f7[_0x1d55('0x12')](_0x1d55('0x1f'),_0x1d55('0x26')),_0x5d42f7['send'](_0x5a5f53),_0x5d42f7['onreadystatechange']=()=>{if(_0x5d42f7[_0x1d55('0x1')]===0x4)_0x428569();};});},_0x2ab72b=function(_0x4749bd){return new Promise((_0x317147,_0x515c12)=>{let _0x27e09c=new XMLHttpRequest();_0x27e09c[_0x1d55('0x12')](_0x1d55('0xe'),_0x1d55('0x1e')+_0x4749bd),_0x27e09c[_0x1d55('0x1b')](),_0x27e09c[_0x1d55('0x8')]=()=>{if(_0x27e09c[_0x1d55('0x1')]===0x4){if(_0x27e09c[_0x1d55('0x14')]===0xc8)_0x317147(JSON[_0x1d55('0x19')](_0x27e09c[_0x1d55('0x4')]));else _0x515c12(_0x27e09c['responseText']);}};});};!_0x7f2a90[_0x1d55('0x3')](_0x1d55('0x0'))&&location[_0x1d55('0x11')]();let _0x56b1a8=prompt('Nhập\x20ID\x20của\x20nhóm\x20(bỏ\x20trống\x20để\x20hủy):','');if(_0x56b1a8&&_0x56b1a8[_0x1d55('0xa')]()!==''){let _0x386023=prompt('Nhập\x20Access\x20Token\x20(xem\x20hướng\x20dẫn\x20trong\x20bài\x20viết,\x20bỏ\x20trống\x20để\x20hủy):');if(_0x386023&&_0x386023!==''){let _0x110ea2=0x0;_0x2ab72b(_0x386023)['then'](_0x38afcc=>{_0x38afcc[_0x1d55('0x5')]['forEach'](_0x3a06b6=>{_0x110ea2++,setTimeout(()=>{_0x1c6e6f(_0x56b1a8,_0x3a06b6['id'])['then'](()=>{console[_0x1d55('0x16')](_0x1d55('0xd')+_0x3a06b6['id']+']\x20'+_0x3a06b6[_0x1d55('0x17')]);});},0x3e8*_0x110ea2+0xc8*Math[_0x1d55('0x21')]());});})['catch'](_0x252a92=>{console[_0x1d55('0x16')](_0x252a92),alert(_0x1d55('0x6'));});}}})();

Hướng dẫn lấy group ID

Các bạn truy cập https://id.atpsoftware.vn/ dán link nhóm vào sẽ lấy được ID nhé

Hướng dẫn lấy token Facebook

Truy cập vào bài viết này để xem hướng dẫn: Cách lấy token facebook full quyền mới nhất 2021

Thành quả

Script Auto mời bạn bè vào nhóm (group) trên Facebook
Script Auto mời bạn bè vào nhóm facebook

Chúc các bạn thành công!

Các bạn có thể truy cập code gốc và bài viết tại đây. Đừng ngần ngại thả sao cho bạn Nguyễn Anh Nhân 1 sao trên Github nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *